Contracten

Wat houdt een onderhoudsabonnementĀ  in:

 • Jaarlijkse controle en onderhoud (controle, reinigen en afstellen van uw gasapparatuur).
  Dit is in het belang voor een goed en veilig functioneren van uw toestel.
 • Het bijvullen en ontluchten tijdens de onderhoudsbeurt.
 • De zekerheid van lagere kosten bij een storing. In geval van
  een storing brengen wij geen arbeidsloon en voorrijkosten in rekening. U
  betaalt enkel het onderdeel dat eventueel defect is geraakt.
 • Genoemde bedragen zijn inclusief b.t.w., 1x onderhoud per jaar, arbeidsloon en voorrijkosten.
 • Na het onderhoud een rendementmeting
 • Het abonnement geldt per jaar
 • Het abonnementsgeld wordt per kwartaal middels een machtiging van uw rekening afgeschreven

Er zijn een aantal zaken die niet binnen het onderhoudsabonnementĀ vallen t.w. :

 • Storingen die zijn ontstaan doordat er geen juiste elektrische spanning aanwezig is op het toestel. Lees: Zelfcontrole.
 • Storingen die zijn ontstaan doordat er geen gas of gasvoordruk
  op het toestel aanwezig is overeenkomstig de voorwaarden van de
  leverancier.
 • Storingen die zijn ontstaan door blikseminslag of andere oorzaken van buitenaf.
 • Bijvullen en ontluchten van de installatie buiten de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Lees: Zelfcontrole.
 • Het aansteken van de ketel buiten de jaarlijkse onderhoudsbeurt.
 • Reparatie van lekkende leidingen en radiatoren.
 • Storingen door onoordeelkundig gebruik, zoals: schakelaars
  uitgeschakeld, thermostaat te laag ingesteld, stekker uit stopcontact.
  Lees: Zelfcontrole.
 • Te vervangen onderdelen
 • Tussentijds reinigen van luchtfilters.