Ontluchten en bijvullen

Hoe kunt u uw verwarming ontluchten en cv-ketel bijvullen?

Als u water hoort stromen in uw verwarming, dan is het wellicht nodig om de installatie bij te vullen en te ontluchten.

Hoe werkt het bijvullen van uw CV-ketel?

  1. Controleer eerst de waterdruk op de manometer van uw cv-ketel. De zwarte bewegende wijzer moet tussen de 1 en 2 bar staan. Staat de zwarte wijzer lager dan 1 bar, dan is bijvullen noodzakelijk.
  2. Laat de installatie voor het bijvullen eerst afkoelen.
  3. Draai vervolgens alle radiatoren open en trek de stekker van de circulatiepomp bij de cv-ketel uit het stopcontact.
  4. In de buurt van de manometer zit een vulkraan; koppel hier de bijgeleverde vulslang aan. Zorg dat er geen lucht in de slang zit.
  5. Als de vulslang aan de andere zijde op de waterleiding (wasmachinekraan) is gekoppeld, opent u de vulkraan (zonodig met een speciale sleutel). Houd de drukmeter in de gaten en draai de kraan dicht als de zwarte wijzer tussen de 1,5 en 2 bar staat. Vulkraan van de cv-installatie sluiten en de slang afkoppelen.
  6. Stekker van de circulatiepomp weer in het stopcontact steken.

Hoe kunt u uw verwarming ontluchten?

  1. Na het bijvullen moet u ontluchten. Dit werkt als volgt:
  2. Draai alle radiatoren open en schakel de circulatiepomp bij de cv-ketel uit door de stekker uit het stopcontact te trekken.
  3.  Ga hierna van beneden naar boven alle radiatoren langs en draai overal met het bijbehorende ontluchtingssleuteltje het ontluchtingskraantje open tot er een straaltje water uitkomt. ( denk erom dit water kan zwart zijn dus opvangen in een doek). Vergeet het ontluchtingskraantje bij de cv en het expansievat niet.

Indien u deze procedure regelmatig moet herhalen, dan duidt dit op een lekkage of een defect excpansievat. Neem dan contact op met 06-30432860