Zelf controleren

Wat kan ik zelf controleren bij een storing aan mijn verwarming of CV ketel?

Om snel tot de oorzaak van het uitvallen van uw verwarming te komen, hebben we hieronder een aantal mogelijkheden vermeld. Indien u namelijk zelf het probleem achterhaalt, kunnen wij u wellicht makkelijker en sneller van dienst zijn.

  1. Controleer of de gaskraan open staat. Zo nee; deze openen en het toestel opnieuw starten ( resetten of onsteken).
  2. Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Zo nee; stekker in het stopcontact steken en het toestel opnieuw starten ( resetten of ontsteken).
  3. Controleer of de batterijen van uw kamerthermostaat vol zijn, eventueel vervangen.
  4. Controleer of de kamerthermostaat hoog genoeg staat. Zo niet, kamerthermostaat omhoog draaien.
  5. Controleer de zekeringen/stoppen en de aardlekschakelaar in de meterkast. Is deze uitgevallen of uitgeschakeld dan dit herstellen en het toestel opnieuw starten ( resetten of onsteken).
  6. Controleer of één van de kranen voor warmwater drupt. Zo ja, draai deze kranen goed dicht. Indien een kraan drupt zal de CV geen warm water afgeven aan de radiatoren.
  7.  Controleer de druk in de CV: de wijzer van de drukmeter moet tussen de 1,5 en 2 bar staan. Zo niet dan ( indien mogelijk) bijvullen tot de juiste druk. ( zie bijvullen en ontluchten)
  8.  Controleer of de waakvlam van uw toestel brandt ( indien aanwezig) Zo niet, steek de waakvlam dan aan.
  9.  Zijn de knoppen van de radiatoren wel open gedraaid?

Indien het toestel nog in storing is, bel dan met Velutech verwarming en luchttechniek 06-30432860